Czy w Polsce będzie niedługo amnestia?

Jedna z czytelniczek naszego portalu przysła list następującej treści: „Chciałabym się dowiedzieć, jak to jest z amnestią w zakładach karnych. Ministerstwo Sprawiedliwości nie podaje zbyt wielu informacji na ten temar. Czy specjalnie próbuje się zataić te informacje przed społeczeństwem? Osobiście ucieszyłabym się z ogłoszenia amnestii, ponieważ mój mąż od 3 lat odbywa karę pozbawienia wolności. Bardzo proszę o wyjaśnienie, kiedy i kto może liczyć na amnestię. Bardzo dziękuję za pomoc”. Barbara z Torunia.

Amnestia to jednorazowe darowanie lub złagodzenie prawomocnie przeczonych kar na mocy aktu prawnego wydanego przez organy państwa. Najczęściej amnestię ogłasza się z powodu przepełnienia więzień. Czaswm z powodu świąt państwowych lub innych ważnych wydarzeń, np. objęcie władzy przez następcę tronu albo jego urodziny. W Polsce amnestie ogłaszane były wiele razy. Oto najważniejsze z nich.

Polskie amnestie

Amnestia z 22 lipca 1983 r. została ogłoszona wraz ze zniesieniem stanu wojennego. Więzienia opuścili więźniowie polityczni, którzy zostali skazani na kary pozbawienia wolności do trzech lat; pozostałym osobom zmniejszono wyroki.

21 lipca 1984 r. ogłodzono amnestię z okazji czterdziestej rocznicy powstania Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej. Tym razem jej zasięg był większy, gdyż mogły skorzystać z niej osoby uwięzione, które zostały skazane za przestępstwa polityczne, z wyłączeniem oskarżonych

i skazanych za takie czyny, jak szpiegostwo, zdrada stanu, czy próba obalenia ustroju państwa. Na darowaną wolność wyszło około 30 tys. więźniów.

11 września 1986 r. generał Czesław Kiszczak zwrócił się z prośbą do Prokuratury Generalnej o wypuszczeniem na wolność wszystkich osób skazanych za działalność polityczną. W ciągu czterech dni mury zakładów karnych opuściło wtedy ponad 200 osób.

Ostatnie dwie amnestie przyjęto w 1989 r. Po podpisaniu 5 kwietnia 1989r. porozumień Okrągłego Stołu, umorzono postępowania sądowe i darowano wyroki wszystkim osobom, które pomiędzy 31 sierpnia 1980 r. a 23 maja 1989 r. zostały uznane za winne przestępstw politycznych. Celem tego posunięcia było dopuszczenie byłych więźniów politycznych do demokratyzacji życia politycznego w Polsce. 7 grudnia 1989 r. Sejm PRL ogłosił amnestię, która m.in. osobom skazanym na karę śmierci zamieniała wyroki na 25 lat pozbawienia wolności. Ostatnia amnestia z 1989 r. zakończyła się buntami, a z więzień wyszło wówczas blisko 12 tys. skazanych.

 
 

amnestią w zakładach karnych

amnestią w zakładach karnych

Prawdopodobnie będzie amnstia

W polskich więzieniach przebywa dziś 85 488 osób. Z komunikatu Służby Więziennej wynika, że jest to o 2,6 proc. za dużo.Więźniów jest tak dużo, że przeciętnie każdy ma mniej niż trzy metry kwadratowe przestrzeni życiowej. Tymczasem takie minimum gwarantują im przepisy uchwalone w 2009 r. Przekroczenie tej normy oznacza, że trzeba rozpocząć rozładowywanie tłoku w celach. Sprawa jest poważna, gdyż jeśli skazanych będzie nadal przybywać, grożą nam pozwy o łamanie kodeksowych norm, 3 mkw. na każdego więźnia,  a potem i skargi do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka. Ten wielokrotnie zwracał Polsce uwagę na przeludnienie za kratkami, a rok temu przyznał dwóm więźniom za ciasnotę w celi w sumie 7,5 tys. euro. Należy przypuszczać, że najbliźsza amnestia, jeśli zostanie ogłoszona, nie będzie miała generalnego charakteru, ale będzie to tzw. amnestia cicha. Prezesi sądów apelacyjnych rozpoczęli przeglądanie akt spraw, w których jest szansa na odroczenie kary tym, którzy za kratki dopiero mieli się stawić. Ci, którzy już siedzą, mogą liczyć na przerwę w odbywaniu kary, jeśli mieli wyrok do trzech lat więzienia, lub jej warunkowe zawieszenie. Po odbyciu połowy kary i wypełnieniu innych warunków, np. gdy dobrze się zachowywali w czasie odsiadywania kary.

1 thought on “Czy w Polsce będzie niedługo amnestia?

  1. JAK NIE TERAS TO KIEDY ,UWARZAM ZE POWINA BYC AMNESTJA W POLSCE DLA WIEZNIUW BO SONDY SOM OPRYSKLIWE I UWARZAJOM ŚIE ZA KASTE DALEJ …DLANICH ZAMKNOC CZŁOWIEKA TO JAK WYPIC DRINKA NA PRZERWIE…ZERO TOLERANCII…

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *