Czy w Polsce będzie niedługo amnestia?

Jedna z czytelniczek naszego portalu przysła list następującej treści: „Chciałabym się dowiedzieć, jak to jest z amnestią w zakładach karnych. Ministerstwo Sprawiedliwości nie podaje zbyt wielu informacji na ten temar. Czy specjalnie próbuje się zataić te informacje przed społeczeństwem? Osobiście ucieszyłabym się z ogłoszenia amnestii, ponieważ mój mąż od 3 lat odbywa karę pozbawienia wolności. Bardzo proszę o wyjaśnienie, kiedy i kto może liczyć na amnestię. Bardzo dziękuję za pomoc”. Barbara z Torunia.

Amnestia to jednorazowe darowanie lub złagodzenie prawomocnie przeczonych kar na mocy aktu prawnego wydanego przez organy państwa. Najczęściej amnestię ogłasza się z powodu przepełnienia więzień. Czaswm z powodu świąt państwowych lub innych ważnych wydarzeń, np. objęcie władzy przez następcę tronu albo jego urodziny. W Polsce amnestie ogłaszane były wiele razy. Oto najważniejsze z nich.

Polskie amnestie

Amnestia z 22 lipca 1983 r. została ogłoszona wraz ze zniesieniem stanu wojennego. Więzienia opuścili więźniowie polityczni, którzy zostali skazani na kary pozbawienia wolności do trzech lat; pozostałym osobom zmniejszono wyroki.

21 lipca 1984 r. ogłodzono amnestię z okazji czterdziestej rocznicy powstania Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej. Tym razem jej zasięg był większy, gdyż mogły skorzystać z niej osoby uwięzione, które zostały skazane za przestępstwa polityczne, z wyłączeniem oskarżonych

i skazanych za takie czyny, jak szpiegostwo, zdrada stanu, czy próba obalenia ustroju państwa. Na darowaną wolność wyszło około 30 tys. więźniów.

11 września 1986 r. generał Czesław Kiszczak zwrócił się z prośbą do Prokuratury Generalnej o wypuszczeniem na wolność wszystkich osób skazanych za działalność polityczną. W ciągu czterech dni mury zakładów karnych opuściło wtedy ponad 200 osób.

Ostatnie dwie amnestie przyjęto w 1989 r. Po podpisaniu 5 kwietnia 1989r. porozumień Okrągłego Stołu, umorzono postępowania sądowe i darowano wyroki wszystkim osobom, które pomiędzy 31 sierpnia 1980 r. a 23 maja 1989 r. zostały uznane za winne przestępstw politycznych. Celem tego posunięcia było dopuszczenie byłych więźniów politycznych do demokratyzacji życia politycznego w Polsce. 7 grudnia 1989 r. Sejm PRL ogłosił amnestię, która m.in. osobom skazanym na karę śmierci zamieniała wyroki na 25 lat pozbawienia wolności. Ostatnia amnestia z 1989 r. zakończyła się buntami, a z więzień wyszło wówczas blisko 12 tys. skazanych.

 
 

amnestią w zakładach karnych

amnestią w zakładach karnych

Prawdopodobnie będzie amnstia

W polskich więzieniach przebywa dziś 85 488 osób. Z komunikatu Służby Więziennej wynika, że jest to o 2,6 proc. za dużo.Więźniów jest tak dużo, że przeciętnie każdy ma mniej niż trzy metry kwadratowe przestrzeni życiowej. Tymczasem takie minimum gwarantują im przepisy uchwalone w 2009 r. Przekroczenie tej normy oznacza, że trzeba rozpocząć rozładowywanie tłoku w celach. Sprawa jest poważna, gdyż jeśli skazanych będzie nadal przybywać, grożą nam pozwy o łamanie kodeksowych norm, 3 mkw. na każdego więźnia,  a potem i skargi do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka. Ten wielokrotnie zwracał Polsce uwagę na przeludnienie za kratkami, a rok temu przyznał dwóm więźniom za ciasnotę w celi w sumie 7,5 tys. euro. Należy przypuszczać, że najbliźsza amnestia, jeśli zostanie ogłoszona, nie będzie miała generalnego charakteru, ale będzie to tzw. amnestia cicha. Prezesi sądów apelacyjnych rozpoczęli przeglądanie akt spraw, w których jest szansa na odroczenie kary tym, którzy za kratki dopiero mieli się stawić. Ci, którzy już siedzą, mogą liczyć na przerwę w odbywaniu kary, jeśli mieli wyrok do trzech lat więzienia, lub jej warunkowe zawieszenie. Po odbyciu połowy kary i wypełnieniu innych warunków, np. gdy dobrze się zachowywali w czasie odsiadywania kary.

2 thoughts on “Czy w Polsce będzie niedługo amnestia?

  1. JAK NIE TERAS TO KIEDY ,UWARZAM ZE POWINA BYC AMNESTJA W POLSCE DLA WIEZNIUW BO SONDY SOM OPRYSKLIWE I UWARZAJOM ŚIE ZA KASTE DALEJ …DLANICH ZAMKNOC CZŁOWIEKA TO JAK WYPIC DRINKA NA PRZERWIE…ZERO TOLERANCII…

  2. Amnestia w Polsce jest od drugiej wojny swiatowej podobno ma byc po wyborach taka oficjalna

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *