Nowe informacje w sprawie śmierci Szymona

Pro­ku­ra­tu­ra ujaw­nia nowe fakty na temat śmier­ci chłop­ca z Cie­szy­na. – „Śmierć nie na­stą­pi­ła od razu” – po­wie­dzia­ła Mał­go­rza­ta Bor­kow­ska z Pro­ku­ra­tu­ry Okrę­go­wej w Biel­sku-Bia­łej dla „Super Expres­su”. – „Do­szło do niej na sku­tek urazu jamy brzusz­nej spo­wo­do­wa­nej pęk­nię­ciem je­li­ta cien­kie­go, przez co na­stą­pi­ło za­pa­le­nie otrzew­nej” – wy­ja­śni­ła. Wczoraj Borkowska poinformowała, że wyniki analizy porównawczej DNA chłopca, którego ciało zostało znalezione ponad dwa lata temu w Cieszynie, i domniemanych członków jego rodziny będą znane prawdopodobnie po niedzieli. Wynik porównania kodu genetycznego ma dać ostateczną odpowiedź na pytanie, czy odnaleziony chłopiec był synem pary z Będzina, podejrzewanej o jego zabójstwo. – „Choć w tej kwestii nie ma większych wątpliwości, to jednak musimy przeprowadzić taką analizę porównawczą” – powiedziała Borkowska. Żródło info i foto: onet.pl

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *