Były zomowiec oskarżony o strzelanie do górników z kopani „Wujek”

Były członek plutonu specjalnego ZOMO Roman S. odpowie przed katowickim sądem za strzelanie do górników protestujących w kopalni „Wujek” w grudniu 1981 r. We wtorek IPN skierował do sądu akt oskarżenia w tej sprawie. Byłemu zomowcowi, który nie przyznaje się do winy, grozi do 10 lat więzienia.

Akt oskarżenia w tej sprawie wniósł prokurator Oddziałowej Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w Katowicach. Jak poinformowała naczelnik pionu śledczego katowickiego IPN prok. Ewa Koj, Roman S. został oskarżony o popełnienie zbrodni komunistycznych, stanowiących jednocześnie zbrodnie przeciwko ludzkości.

S., który ma niemieckie obywatelstwo, był ścigany Europejskim Nakazem Aresztowania. Został zatrzymany 17 maja w Chorwacji. Władze tego kraju zdecydowały o wydaniu go polskim organom wymiaru sprawiedliwości. 11 czerwca usłyszał zarzut w katowickim IPN, a dzień później został aresztowany. Na podstawie decyzji sądu w areszcie pozostanie do 6 sierpnia.

Roman S. jest jednym z dwóch żyjących b. zomowców, którzy uczestniczyli w pacyfikacji katowickiej kopalni na początku stanu wojennego, a nie zostali dotąd osądzeni. IPN ścigał także Jana P., który również wyjechał za granicę, unikając zarzutów, oskarżenia i procesu. Jego sprawa jest już jednak umorzona i nie zostanie pociągnięty do odpowiedzialności. Przed sądem stanie natomiast Roman S.; przesłuchany w czerwcu w katowickim IPN nie przyznał się do zarzucanych mu czynów i odmówił składania wyjaśnień.

IPN oskarżył b. zomowca o to, iż „16 grudnia 1981 r. w Katowicach, będąc funkcjonariuszem państwa komunistycznego, (…) członkiem plutonu specjalnego Pułku Manewrowego KW MO w Katowicach, działając wspólnie z innymi członkami tego plutonu, dopuścił się zbrodni komunistycznej stanowiącej zbrodnię przeciwko ludzkości, polegającej na stosowaniu represji i naruszaniu praw człowieka”.

Chodzi o udział oskarżonego „w pobiciu strajkujących górników kopalni „Wujek””. Roman S. – jak czytamy w akcie oskarżenia – „użył niebezpiecznego narzędzia w postaci broni palnej, oddając strzały w kierunku wyżej wymienionej grupy osób, narażając je na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia, ciężkiego uszkodzenia ciała lub ciężkiego rozstroju zdrowia”.

W wyniku pacyfikacji strajkującej kopalni przez siły milicyjne śmierć poniosło 9 osób, a 21 osób doznało obrażeń ciała. W ocenie IPN, stanowiło to „poważne prześladowania z powodu przynależności osób prześladowanych do określonej grupy polityczno-społecznej, która sprzeciwiła się bezprawnemu wprowadzeniu stanu wojennego oraz pozbawieniu podstawowych praw i wolności obywatelskich”.

Większość członków plutonu specjalnego ZOMO, który strzelał do górników z „Wujka”, została prawomocnie osądzona. W czerwcu 2008 r. Sąd Apelacyjny w Katowicach skazał prawomocnie b. dowódcę plutonu specjalnego Romualda C. na 6 lat więzienia, a 13 jego podwładnym wymierzył kary od 3,5 do 4 lat więzienia. To C. dał sygnał do otwarcia ognia – wynika z procesu.

Według sądu, w sposób niewątpliwy w toku procesu ustalić można było jedynie, że oskarżeni działali wspólnie oraz że w wyniku działań niektórych z nich, a za wiedzą pozostałych, śmierć ponieśli górnicy. Zmowa milczenia uniemożliwiła wskazanie, kto konkretnie strzelał i zabił lub ranił górników. Wniesione kasacje oddalił w 2009 r. Sąd Najwyższy – wyrok stał się ostateczny blisko 28 lat po tragedii.

Roman Zdzisław S. to były funkcjonariusz plutonu specjalnego Pułku Manewrowego Komendy Wojewódzkiej MO w Katowicach. Na początku lat 90. ub. wieku wyjechał na stałe do Niemiec – jeszcze zanim sformułowano wobec niego zarzuty w sprawie pacyfikacji śląskich kopalń. Zrzekł się obywatelstwa polskiego i przyjął niemieckie. Jak podaje IPN, strona niemiecka odmówiła wydania podejrzanego. Wniosek o wydanie Europejskiego Nakazu Aresztowania wobec byłego milicjanta w 2012 r. złożył do katowickiego sądu prokurator IPN w Katowicach. Sąd Okręgowy w Katowicach 7 stycznia 2013 r. wydał taki nakaz, co umożliwiło zatrzymanie poszukiwanego w tym roku w Chorwacji.

W latach 90. do Niemiec uciekł także – jeszcze przed przesłuchaniem w prokuraturze – inny b. zomowiec, Jan P., który ma podwójne obywatelstwo. Gdy w 2013 r. wydawano Europejski Nakaz Aresztowania S., IPN wnioskował o podobny nakaz dla P., sąd nie uwzględnił jednak tego wniosku. Z uzasadnienia wynikało, że – jak ustalił sąd – postanowieniem prokuratury w Dortmundzie z 10 maja 1995 r. umorzono postępowanie przeciwko Janowi P. Zgodnie z art. 114 par. 3 pkt 3 Kodeksu karnego strona polska jest związana orzeczeniem sądu innego państwa strefy Schengen. Tym samym IPN był zobowiązany do uchylenia listu gończego i umorzenia postępowania wobec P. Miało to miejsce we wrześniu 2018 r.

Na początku stanu wojennego, 16 grudnia 1981 r., w czasie pacyfikacji strajku w kopalni „Wujek” w Katowicach milicja użyła broni palnej. Od milicyjnych kul zginęło tam dziewięciu protestujących górników, a ponad 20 zostało rannych. Była to największa tragedia stanu wojennego.

W oddzielnym procesie odpowiadał gen. Czesław Kiszczak, oskarżony o przyczynienie się do śmierci górników w „Wujka”. Jego proces toczył się przed warszawskim sądem. Pierwszy proces ruszył w 1994 r. – w 1996 r. SO uniewinnił Kiszczaka. W 2004 r. skazał go na 2 lata więzienia w zawieszeniu. W 2008 r. sprawę umorzono z powodu przedawnienia. W 2011 r. ponownie Kiszczaka uniewinniono. Wszystkie wyroki uchylał potem Sąd Apelacyjny w Warszawie, który zwracał sprawy do SO. Kiszczak zmarł w listopadzie 2015 r.
Źródło info i foto: Dziennik.pl

IPN umorzył śledztwo ws. dokumentów TW Bolek

IPN umorzył śledztwo ws. podrobienia przez funkcjonariuszy SB akt TW Bolek – poinformował Instytut w piątek w komunikacie. O konieczności kontynuacji śledztwa zdecydował na początku roku sąd w Gdańsku.

Jak poinformowano w komunikacie opublikowanym w piątek na stronie IPN, 2 lipca „prokurator Oddziałowej Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w Białymstoku umorzył śledztwo w sprawie podrobienia przez funkcjonariuszy Służby Bezpieczeństwa na szkodę Lecha Wałęsy, w okresie od dnia 21 grudnia 1970 roku do dnia 29 czerwca 1974 roku w Gdańsku, dokumentów umieszczonych w teczce personalnej i teczce pracy tajnego współpracownika o pseudonimie +Bolek+”.

„Przyczyną umorzenia śledztwa było stwierdzenie, że wskazanego wyżej czynu nie popełniono” – podano w komunikacie.

Decyzję o umorzeniu – jak poinformowano w komunikacie – podjęto na podstawie zgromadzonego w sprawie „obszernego materiału dowodowego”. IPN ocenił za autentyczne 53 dokumenty, w tym zobowiązanie do współpracy ze Służbą Bezpieczeństwa, pokwitowania odbioru pieniędzy i doniesienia agenturalne, znajdujące się w teczce personalnej i teczce pracy tajnego współpracownika o pseudonimie „Bolek”.

„Po tym jak napisałem list do Micka Jaggera którego komentowano na całym świecie ,hokus -pokus i pojawia sie komunikat IPN o umorzeniu sledztwa. Przyznano mi racje ze sbecy podrabiali mój podpis i dokumenty zeby mnie zniszczyć. Bede dalej walczył o moje i mojej rodziny dobre imie” – skomentował na Twitterze umorzenie śledztwa, Lech Wałęsa.

W ramach śledztwa ustalono – jak podaje IPN w komunikacie – w sześciu innych dokumentach dołączonych do teczki funkcjonariusze SB „przerobili” je w ten sposób, że przyjmując doniesienia sporządzone własnoręcznie przez tajnego współpracownika opatrzyli je pseudonimem „Bolek”. W śledztwie ustalono też jeden dokument – doniesienie napisane przez tajnego współpracownika, którego odpis zrobił funkcjonariusz SB i podpisał go pseudonimem „Bolek”. W podobny sposób został przerobiony dokument w postaci informacji sporządzonej przez funkcjonariusza SB z rozmowy przeprowadzonej z TW, którą funkcjonariusz opatrzył pseudonimem „Bolek”.

W tym zakresie – jak informuje IPN – „śledztwo zostało umorzone wobec upływu terminu karalności tych czynów”.

W styczniu Sąd Rejonowy w Gdańsku zdecydował, że śledztwo pionu śledczego IPN w Białymstoku ma być kontynuowane. Tym samym sąd uznał zażalenie pełnomocników Lecha Wałęsy i uchylił postanowienie o umorzeniu śledztwa, w którym IPN badał, czy doszło do podrobienia przez funkcjonariuszy Służby Bezpieczeństwa dokumentów z teczki TW Bolek.

Instytut taką decyzję podjął w czerwcu 2017 roku. Wtedy IPN także ocenił, że dokumentacja dotycząca Lecha Wałęsy jest autentyczna, co potwierdziła opinia Instytut Ekspertyz Sądowych w Krakowie. Była to opinia z zakresu pisma porównawczego dot. dokumentów z teczek TW Bolek – personalnej i pracy – i zawartych w nich dokumentów z lat 1970-1976. Teczki te zostały odnalezione w 2016 r. w domu ministra spraw wewnętrznych PRL Czesława Kiszczaka.
Źródło info i foto: Dziennik.pl

IPN ma prowadzić śledztwo w sprawie podrabiania akt TW „Bolek”

Pion śledczy białostockiego oddziału Instytutu Pamięci Narodowej ma nadal prowadzić śledztwo w sprawie podrobienia przez funkcjonariuszy Służby Bezpieczeństwa akt TW „Bolek” – orzekł we wtorek Sąd Rejonowy w Gdańsku.

Sąd tym samym uznał zażalenie pełnomocników Lecha Wałęsy i uchylił decyzję pionu śledczego białostockiego oddziału IPN o umorzeniu śledztwa w sprawie podrobienia przez funkcjonariuszy Służby Bezpieczeństwa teczki TW „Bolek”. Zarówno samo posiedzenie sądu, jak i ogłoszenie decyzji było niejawne. Postanowieniem z 23 czerwca 2017 roku pion śledczy IPN w Białymstoku umorzył śledztwo w sprawie podrobienia przez funkcjonariuszy SB, na szkodę Lecha Wałęsy, w okresie od 21 grudnia 1970 roku do dnia 29 czerwca 1974 roku w Gdańsku, dokumentów umieszczonych w teczce personalnej i teczce pracy tajnego współpracownika ps. „Bolek”.

W ocenie prokuratorów Instytutu, dokumentacja dotycząca Lecha Wałęsy jest autentyczna, co potwierdziła opinia Instytut Ekspertyz Sądowych w Krakowie. Przyczyną umorzenia śledztwa było więc stwierdzenie, że fałszerstwa nie popełniono.

„Spory margines subiektywizmu”
Od postanowienia pionu śledczego białostockiego IPN odwołali się pełnomocnicy byłego prezydenta, a zażalenie trafiło do sądu w Gdańsku.

– Całe uchylone przez sąd postanowienie (pionu śledczego białostockiego IPN) oparte było o ekspertyzę pismoznawczą, która została przyjęta w naszym przekonaniu bezkrytycznie. Dowód z badania pisma ręcznego nie jest dowodem naukowym tak jak na przykład dowód z badań genetyczno-sądowych czy daktyloskopijnych. W ekspertyzie pismoznawczej jest jednak spory margines subiektywizmu eksperta – powiedział dziennikarzom po ogłoszeniu postanowienia sądu, pełnomocnik byłego prezydenta Jan Widacki.

Prokurator Głównej Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu Bogusław Czerwiński powiedział dziennikarzom, że gdański sąd „w żaden najmniejszy sposób nie zakwestionował rzetelności opinii oraz ustaleń śledztwa.

– Jednakże kierując się względami ostrożności procesowej, nie podając wszakże żadnych konkretnych zarzutów co do opinii, sąd stwierdził, że byłoby dobrze, żeby w tej sprawie z uwagi na istotę i wagę tej sprawy rozważyć, bo tak to sąd wyartykułował, ażeby powołać jeszcze jeden zespół biegłych, który by dokonałby de facto tej samej oceny materiału dowodowego – wyjaśnił prokurator.

– My oczywiście przyjmujemy z całym szacunkiem to stanowisko sądu, ponieważ zarówno sąd, jak i pion śledczy IPN kierują się tym, ażeby w tej sprawie doszło do pełnego wyjaśnienia prawdy – podkreślił Czerwiński.

„Dokumenty z tzw. szafy Kiszczaka są prawdziwe”

– Ponieważ prokurator przesłuchał wszystkich żyjących świadków, funkcjonariuszy SB, którzy mieli jakikolwiek związek z tą sprawą (…) Postępowanie z całą pewnością zostało przeprowadzone zgodnie ze sztuką prokuratorską i zasadami śledztwa, a sąd kieruje się zasadami ostrożnościowymi i uważa, że z tych też przyczyn należałoby jeszcze powołać biegłych w celu wydania nowej opinii, ewentualnie rozważyć przesłuchanie świadków, o których wnosili pełnomocnicy pokrzywdzonego – mówił.

– Ustalenia, które miały do tej pory miejsce czyli to, że dokumenty z tzw. szafy Kiszczaka są prawdziwe i nie zostały podrobione na szkodę Lecha Wałęsy – sąd dziś tych ustaleń w żaden sposób nie podważył – powiedział Czerwiński.
Źródło info i foto: tvn24.pl

W stolicy Rosji zatrzymano historyka IPN

W Moskwie doszło do zatrzymania historyka IPN dr hab. Henryka Głębockiego. Zatrzymania dokonali funkcjonariusze Federalnej Służby Bezpieczeństwa – poinformował w niedzielę Instytut Pamięci Narodowej. FSB nakazała badaczowi opuszczenie Rosji. Głębocki, w rozmowie z TVP Info, poinformował, że od soboty jest już Polsce.

– W Polsce jestem od wczoraj, z Rosji zostałem wydalony w ciągu doby – powiedział w niedzielę historyk dr hab. Henryk Głębocki, którego FSB zatrzymała w piątek ok. północy w Moskwie. Historyk prowadził badania dotyczące m.in. relacji polsko-rosyjskich w XIX w.

– Mam wrażenie, że informacja o moim zatrzymaniu jest odczytywana, że jestem w jakichś kazamatach pod Magadanem, tymczasem jestem w Polsce od wczoraj i nic się nie dzieje poza tym, że rzeczywiście zostałem w ciągu jednej doby wydalony z Federacji Rosyjskiej z faktycznym zakazem powtórnego wjazdu – dodał Głębocki, który jest adiunktem w Instytucie Historii Uniwersytetu Jagiellońskiego; a także pracuje w Oddziałowym Biurze Badań Historycznych w Krakowie.

– Do zatrzymania doszło w piątek ok. północy po moim powrocie z Petersburga do Moskwy. Po wyjściu z pociągu na dworcu zostałem zatrzymany przez patrol dworcowy i doprowadzony do pomieszczenia, gdzie czekała duża grupa funkcjonariuszy FSB, którzy przy użyciu kamery odczytali mi postanowienie Federalnej Służby Bezpieczeństwa. Z przedstawionego mi pisma wynikało, że mam w ciągu jednej dobry opuścić terytorium Rosji – powiedział dr hab. Głębocki.

Badacz zaznaczył, że samo zatrzymanie trwało krótko, bez przesłuchania i przeszukania. – Wyraźnie chodziło o formalne przedstawienie dokumentu, który miał wymusić mój wyjazd z Federacji Rosyjskiej – powiedział Głębocki.

Brak podpisu pod dokumentem

Dodał, że nie podpisał dokumentu, mimo że zażądali tego funkcjonariusze. – Odmówiłem stwierdzając, że nigdy w podobnych okolicznościach w PRL zatrzymywany przez Służbę Bezpieczeństwa niczego nie podpisywałem i teraz także bez obecności przedstawicieli ambasady polskiej niczego nie podpiszę. Dokument więc został podpisany przez trzech funkcjonariuszy, następnie został on przedarty na pół; część z podpisami została w ich rękach, natomiast reszta tego porwanego dokumentu została mi wręczona i na tym spotkanie zakończyło się – wyjaśnił.

Historyk dodał, że do Polski wrócił w sobotę ok. godz. 16, natomiast w Rosji zamierzał pracować do 10 grudnia prowadząc badania w archiwach do kilku przygotowywanych przez siebie publikacji. Wśród tematów znajdywały się problemy polityki Imperium Rosyjskiego wobec tzw. kwestii polskiej w XIX wieku oraz Związku Sowieckiego wobec Polaków w XX wieku.

Instytut Pamięci Narodowej poinformował w niedzielę, że do zatrzymania dr hab. H. Głębockiego doszło w piątek. Funkcjonariusze FSB odczytali mu nakaz opuszczenia terytorium Federacji Rosyjskiej w ciągu 24 godzin, pod groźbą przymusowej deportacji. Decyzja FSB, która była bez wskazania merytorycznego powodu wydalenia oraz możliwości odwołania, oznacza jednocześnie zakaz ponownego wjazdu na terytorium Rosji.

Badania prowadzone od 1993 roku

Henryk Głębocki przebywał w Rosji od 14 listopada br., kontynuując prowadzone od 1993 r. badania zbiorów archiwalnych i bibliotecznych w zakresie relacji polsko-rosyjskich w wieku XIX-XX, czemu poświęcił dotąd szereg swych prac naukowych. IPN dodał, że historyk wygłosił również, na zaproszenie Instytutu Polskiego w Sankt Petersburgu, dwa wykłady otwarte, poświęcone losom Polaków oraz rocznicy tzw. operacji polskiej NKWD w ramach Wielkiego Terroru w Związku Sowieckim 1937-1938. Wykłady odbyły się w siedzibie petersburskiego Memoriału, a następnie w Instytucie Polskim w Petersburgu.

W ocenie IPN, decyzja Federalnej Służby Bezpieczeństwa oznacza zablokowanie możliwości dostępu do archiwów w Rosji, niezbędnych dla kontynuowania badań prowadzonych przez dr. hab. Henryka Głębockiego od niemal ćwierć wieku, poświęconych historii stosunków polsko-rosyjskich.
Źródło info i foto: TVP.info

Instytut Pamięci Narodowej ujawnia dane osobowe esesmanów z Auschwitz

W Muzeum Historycznym Miasta Krakowa rozpoczęła się wspólna konferencja IPN i Państwowego Muzeum Auschwitz-Birkenau, na której ujawniona zostanie baza zawierająca dane osobowe esesmanów z KL Auschwitz. Dane gromadzone były od 1982 roku przez prof. Aleksandra Lasika w związku z przygotowaniem rozprawy doktorskiej przedstawionej w 1988 r. w Instytucie Historii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Baza, która pierwotnie obejmowała jedynie dane funkcjonariuszy SS z KL Auschwitz-Birkenau, została później rozszerzona o informacje dotyczące załóg innych obozów koncentracyjnych. Obecny na konferencji Piotr Cywiński, dyrektor Państwowego Muzeum Auschwitz-Birkenau w Oświęcimiu, zaznaczył, że pewnym paradoksem jest to, że zbieranie danych wiązało się z pozyskiwaniem ich od byłych więźniów, a nie z oryginalnych akt, które były niszczone.
Żródło info i foto: interia.pl

IPN zabezpieczył 17 pakietów dokumentów w willi gen. Jaruzelskiego

Przez kilka godzin prokuratorzy Instytutu Pamięci Narodowej w asyście policji przeszukiwali w poniedziałek dom gen. Wojciecha Jaruzelskiego. Około godz. 19 z willi wyniesiono kilka pudeł dokumentów, które następnie zostały wywiezione. Jak poinformował wieczorem IPN, zabezpieczono 17 pakietów dokumentów.

Przeszukanie w willi na warszawskim Mokotowie zakończyło się około godz. 19. Wówczas pracownicy Instytutu wynieśli kilka pudełek dokumentów i wywieźli je. Reporterka TVP Info Marta Matuszak oceniła, że paczek było więcej niż podczas akcji w domu gen. Czesława Kiszczaka. Prokuratorzy IPN nie chcieli komentować sprawy.

Zabezpieczyć dokumenty

Przeszukanie odbyło się z inicjatywy jednego z prokuratorów z Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu. Późnym wieczorem Instytut Pamięci Narodowej poinformował, że jego działania w domu należącym do wdowy po Wojciechu Jaruzelskim miały „na celu zabezpieczenie dokumentów podlegających przekazaniu do Instytutu Pamięci Narodowej”.

„W ich wyniku zabezpieczono 17 pakietów dokumentów” ” – głosi komunikat, podpisany przez rzeczniczkę IPN. Dokumenty te mają zostać poddane „procesowym oględzinom przeprowadzonym przez prokuratora IPN z udziałem specjalistów-archiwistów z Biura Udostępniania i Archiwizacji Dokumentów IPN”.

Jak wynika z wydanego wieczorem komunikatu, było to związane ze śledztwem „w sprawie ukrycia przez osobę do tego nieuprawnioną dokumentów podlegających przekazaniu Instytutowi Pamięci Narodowej, tj. o czyn z art. 54 ust. 1 ustawy o IPN”.

Oficjalnie IPN nie ujawnił, kim miała być ta „osoba nieuprawniona”. Przepisy karne ustawy o IPN przewidują karę od 6 miesięcy do 8 lat więzienia dla tego, kto „będąc w posiadaniu dokumentów podlegających przekazaniu Instytutowi, uchyla się od ich przekazania, utrudnia przekazanie lub je udaremnia”.

Kwity na opozycję?

Historyk IPN dr Grzegorz Majchrzak uważa, że w willi Jaruzelskiego mogą znajdować się materiały dotyczące działaczy opozycji. Na taki sygnał miał natrafić podczas swojej pracy badawczej – o takich materiałach mieli napomknąć mu archiwiści URM. Zdaniem historyka mogą to być materiały SB, ale także służb wojskowych, lub też dokumenty Ministerstwa Obrony Narodowej.

Istnieje prawdopodobieństwo, że znajdują się tam stenogramy z posiedzeń Biura Politycznego KC PZPR, które Jaruzelski oficjalnie kazał zniszczyć. Ocenił, że najcenniejsze z punktu widzenia historyka byłyby stenogramy Biura Politycznego z czasu wprowadzenia stanu wojennego.

22 lutego Instytut udostępnił pierwszą część dokumentów znalezionych tydzień wcześniej w domu gen. Czesława Kiszczaka. Ujawniono wtedy dwie teczki – teczkę personalną i teczkę pracy tajnego współpracownika o pseudonimie Bolek. Łącznie to ponad 750 stron.

Gdzie ukryto archiwum?

Teraz istnieje podejrzenie, że podobne archiwum mogło znajdować się w domu gen. Wojciecha Jaruzelskiego. Tygodnik „Wprost” ustalił, że o posiadanych przez Wojciecha Jaruzelskiego dokumentach poinformował kierownictwo IPN historyk dr Piotr Gontarczyk.

– W 2007 lub 2008 r. jedna z zaufanych osób generała opowiedziała mi o swojej wizycie w jego domu. Gospodarz wyszedł na chwilę do drugiego pokoju i przyniósł oryginalny dokument wojskowy z lat 70. lub 80., który w moim przekonaniu powinien się znajdować w archiwum państwowym. Gdy się o tym dowiedziałem, natychmiast przekazałem w tej sprawie pisemną relację ówczesnemu szefowi IPN Januszowi Kurtyce – mówił w rozmowie z „Wprost” dr Gontarczyk, dziś pracownik Biura Edukacji Publicznej Instytutu.

Szukali teczek „Wolskiego”?

Piotr Pytlakowski z tygodnika „Polityka” napisał z kolei w tekście opublikowanym w poniedziałek rano, że teczki „Bolka” zabezpieczono w willi Kiszczaka niejako „przy okazji”. Prokurator IPN miał szukać materiałów dotyczących tajnego informatora Głównego Zarządu Informacji Wojska Polskiego o pseudonimie „Wolski”. Tak miało wynikać z pisemnego postanowienia o przeszukaniu i żądaniu wydania rzeczy.

„Wolski” to zdaniem historyków pseudonim właśnie Jaruzelskiego, nadany mu w 1946 roku, kiedy to miał być zwerbowany do tajnej współpracy przez Główny Zarząd Informacji WP (poprzednika Wojskowej Służby Wewnętrznej). Pod koniec ubiegłego roku do pionu śledczego IPN wpłynęło urzędowe doniesienie o zaginięciu z Centralnego Archiwum Wojskowego wykazanej w ewidencji teczki „Wolskiego”. Padło podejrzenie, że trafiła do Kiszczaka, który mógł uczestniczyć w werbunku agenta.
Żródło info i foto: TVP.info

Znaleziono kości na dnie Wisły

Najprawdopodobniej ludzkie szczątki odkryli robotnicy, którzy wykonywali prace przy wale w Ciechocinku (woj. kujawsko-pomorskie). Robotnicy odkryli szczątki w trakcie prac przy wale.
– Kiedy koparka wbiła się w ziemię od strony Wisły, pracownicy zauważyli wystające kości – powiedziała nam sierż. sztab. Marta Białkowska-Błachowicz, rzeczniczka Komendy Powiatowej Policji w Aleksandrowie Kujawskim.

Jak dodała, szczątki są najprawdopodobniej ludzkie. – Ze wstępnych ustaleń wynika, że mogla tam być więcej niż jedna osoba – powiedziała policjantka.

Powiadomiony IPN i prokurator

Policjantka dodała, że o zdarzeniu został powiadomiony Instytut Pamięci Narodowej. – Jedzie tam archeolog z IPN, który zdecyduje o dalszych pracach na miejscu – podała po godz. 15 policjatka. Na miejscu jest też prokurator.
Żródło info i foto: kontakt24.tvn24.pl

IPN umorzy śledztwo w sprawie zamachu na papieża Jana Pawła II

W przyszłym roku katowicki IPN umorzy, a zatem formalnie zamknie, śledztwo w sprawie zamachu na papieża Jana Pawła II w 1981 roku. Jak powiedziała naczelniczka pionu śledczego IPN w Katowicach Ewa Koj nastąpi to dopiero po kanonizacji papieża-Polaka, czyli po 27 kwietnia. Instytut Pamięci Narodowej, który prowadzi postępowanie w tej sprawie od ponad siedmiu lat, już od dawna zapowiadał, że śledztwo zakończy się umorzeniem. Jak przekonują śledczy, nie przekreśla to jego dokumentacyjnej wartości. Śledztwo ma wielowątkowy i skomplikowany charakter, wymaga przeglądu bardzo obszernego materiału archiwalnego, w tym także opatrzonego klauzulą tajności. Przed zamknięciem prokuratorzy analizują dokumenty z zagranicy. W postępowaniu zgromadzono już 240 tomów akt. Uzyskano także międzynarodową pomoc prawną z Niemiec, Holandii, Ukrainy, Bułgarii, Turcji i Włoch. Trwa tłumaczenie ostatnich dokumentów. Żródło info i foto: RMF24.pl

Strażnicy więzienni skazani za katowanie internowanych

Więzienie w zawieszeniu za katowanie internowanych w stanie wojennym. W szczecińskim Sądzie Rejonowym zapadł wyrok ws. kilkunastu strażników z więzienia w Wierzchowie Pomorskim. 30 lat temu trafili tam między innymi Marian Jurczyk i Artur Balazs. Szczeciński sąd wymierzył 11 strażnikom z Wierzchowa Pomorskiego kary od 1,5 roku do dwóch lat więzienia w zawieszeniu na trzy lata. Skazani muszą również zapłacić grzywny. Żaden z nich nie pojawił się na ogłoszeniu wyroku. Wyrok jest nieprawomocny. Na razie ani prokurator IPN, ani obrońcy strażników nie podjęli decyzji ws. ewentualnego odwołania od wyroku. Żródło info i foto: RMF24.pl

Prokuratorzy się buntują

Prokuratorzy nie zgadzają się z planami rządu ws. zamrożenia waloryzacji ich płac. 11 lipca i 19 września będą protestować w tej sprawie, m.in. biorąc urlopy na żądanie – poinformował Związek Zawodowy Prokuratorów i Pracowników Prokuratury (ZZPiPP) . „Apelujemy do wszystkich prokuratorów i asesorów powszechnych jednostek organizacyjnych, prokuratury wojskowej oraz Instytutu Pamięci Narodowej o czynny udział w proteście, a organizacje przedstawicielskie i Krajową Radę Prokuratury, a także inne ciała samorządowe wzywamy do jednoznacznego poparcia tych działań” – głosi tekst uchwały związku, przekazany we wtorek PAP. Jednocześnie prokuratorzy zastrzegli, że adresatem postulatów nie jest prokurator generalny. Żródło info i foto: Dziennik.pl