CBA zakończyło kontrolę budowy węzła gazociągu Rembelszczyzna

Funkcjonariusze Centralnego Biura Antykorupcyjnego z Rzeszowa zakończyli kontrolę w państwowej spółce Operator Gazociągów Przesyłowych Gaz-System. Chodzi o rozbudowę węzła gazociągu Rembelszczyzna. Wyniki kontroli wraz z zawiadomieniem o podejrzeniu popełnienia przestępstwa trafiły do prokuratury. Kontrola funkcjonariuszy Wydziału Postępowań Kontrolnych rzeszowskiej delegatury CBA obejmowała czynności związane z podejmowaniem i realizacji decyzji dotyczących zamówień publicznych oraz rozporządzania mieniem przez OGP Gaz-System. Chodziło o inwestycję rozbudowy węzła Rembelszczyzna w województwie mazowieckim, w ramach budowy gazociągu wysokiego ciśnienia relacji Rembelszczyzna – Gustorzyn oraz infrastruktury towarzyszącej.

Postępowanie obejmowało okres inwestycji w latach 2012-2016. Czynności CBA trwały osiem miesięcy. Miały ustalić, czy działania spółki przy tej inwestycji mogły doprowadzić do powstania szkody w wielkich rozmiarach po stronie Operatora Gazociągów Przesyłowych Gaz-System.

– W trakcie przeprowadzonej kontroli ujawniono szereg nieprawidłowości, w tym wprowadzone zmiany do umowy głównej oraz bezpodstawne zawarcie części umów dodatkowych, co mogło spowodować wystąpienie znacznej szkody na majątku zamawiającego – informuje wydział komunikacji społecznej Centralnego Biura Antykorupcyjnego.

Ustalenia wykonane w wyniku kontroli dały podstawy do stwierdzenia istnienia uzasadnionego podejrzenia popełnienia przestępstwa z kodeksu karnego. Chodzi o działanie na szkodę Operatora Gazociągów Przesyłowych Gaz-System S.A.

Zawiadomienie zostało skierowane do Prokuratury Okręgowej Warszawa-Praga.

Operator Gazociągów Przesyłowych Gaz-System jest polskim operatorem odpowiedzialnym za przesył gazu ziemnego, państwową spółką o szczególnym znaczeniu gospodarczo-obronnym dla naszego kraju. Do jej obowiązków należy m.in. zapewnienie równoprawnego dostępu do sieci przesyłowej podmiotom uczestniczącym w rynku gazu, konserwacja, remonty oraz rozbudowa instalacji przesyłowych, magazynowych.
Źródło info i foto: nowiny24.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *