Jest zawiadomienie do prokuratury ws. podejrzenia popełnienia przestępstwa przez marszałek Sejmu

Warszawa, 11.08.2021. Marsza³ek Sejmu El¿bieta Witek (P) na sali obrad w Sejmie w Warszawie, 11 bm. Sejm wznowi³ obrady. Podczas jednodniowego posiedzenia zajmie siê m.in. projektem nowelizacji ustawy o radiofonii i telewizji, który zmienia zasady przyznawania koncesji na nadawanie dla mediów z udzia³em kapita³u spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego. (sko) PAP/Wojciech Olkuœnik

Posłowie KO i Lewicy zapowiedzieli złożenie do prokuratury zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa przez marszałek Sejmu Elżbietę Witek. Według nich marszałek Sejmu „nie miała cienia podstawy prawnej do tego, aby zarządzić reasumpcję”.

Chodzi o reasumpcję głosowania, w którym większość posłów opowiedziała się za odroczeniem obrad Sejmu – o odroczenie do 2 września do godz. 10 wnioskował Władysław Kosiniak-Kamysz (PSL). Po przerwie w obradach – przy sprzeciwie opozycji – doszło do reasumpcji głosowania. Marszałek Sejmu Elżbieta Witek uzasadniała, że wniosek w tej sprawie złożyła grupa posłów, gdyż przy głosowaniu ws odroczenia obrad nie została podana data do kiedy miałyby być one odroczone. W powtórnym głosowaniu większość posłów opowiedziała się przeciwko odroczeniu obrad.

Posłanka KO Kamila Gasiuk-Pihowicz oceniła podczas czwartkowej konferencji w Sejmie, że „chyba po raz pierwszy w historii druga osoba w państwie – marszałek Sejmu – staje się główną postacią afery o charakterze kryminalnym”.

– Mieliśmy wczoraj do czynienia nie z legalnym aktem głosowania, ale z przestępstwem legislacyjnym – stwierdziła. „Elżbieta Witek zapisała wczoraj czarną kartę w historii polskiego parlamentaryzmu i może przejść do tej historii jako Elżbieta +Reasumpcja+ Witek” – powiedziała.
Źródło info i foto: Radio ZET.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *