Powstanie komisja ds. zwalczania pedofilii w Kościele

Komisja ma walczyć ze zjawiskiem pedofilii. Będzie też doradzać papieżowi w sprawach dotyczących obrony dzieci i duszpasterskiej opieki nad ofiarami księży pedofilów. Decyzję o powołaniu komisji papież podjął na wniosek swoich doradców, ośmiu kardynałów z całego świata, obradujących za Spiżową Bramą. Nowe gremium będzie informowało o sytuacji ofiar seksualnego wykorzystywania, niesienie im pomocy, sugerowanie poszczególnym episkopatom zasad postępowania w przypadkach pedofilii w szeregach duchowieństwa oraz występowanie z nowymi inicjatywami dotyczącymi bezpieczeństwa nieletnich i prewencji. Ponadto komisja będzie zajmować się tymi aspektami z psychologicznego i socjologicznego punktu widzenia oraz współpracą z duchownymi, a także organizowaniem spotkań z ofiarami tych przestępstw. Żródło info i foto: Radio ZET.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *