Szef NIK Marian Banaś zawiadamia prokuraturę ws. prezesa PiS

Szef Najwyższej Izby Kontroli Marian Banaś skierował do prokuratury zawiadomienie o uzasadnionym podejrzeniu popełnienia przestępstwa przez Jarosława Kaczyńskiego. Chodzi o medialne wypowiedzi wicepremiera i prezesa PiS.

W oświadczeniu, do którego dotarło TVN24, Marian Banaś napisał, że „w związku z ostatnią medialną aktywnością wicepremiera Jarosława Kaczyńskiego” złożył on zawiadomienie o uzasadnionym podejrzeniu popełnienia przestępstw z art. 226 par. 3, art. 224 par. 2 oraz art. 212 par. 1 w zw. z art. 212 par. 2 kodeksu karnego.

Wymienione artykuły dotyczą m.in. publicznego znieważenia lub poniżenia konstytucyjnego organu; znieważenia, przemocy lub groźby bezprawnej w celu zmuszenia funkcjonariusza publicznego albo osoby do pomocy mu przybranej do przedsięwzięcia lub zaniechania prawnej czynności służbowej oraz znieważenia.

Zdaniem Banasia Jarosław Kaczyński formułując swoje wypowiedzi działał jako wiceprezes Rady Ministrów, który „powinien szczególnie cenić sobie zasadę domniemania niewinności określoną w Konstytucji, Europejskiej Konwencji o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności, Karcie Praw Podstawowych, Kodeksie postępowania karnego oraz Dyrektywie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/343 z dnia 9 marca 2016 roku, a także baczyć na to, że prokuratura w okresie blisko dwóch lat nie sformułowała żadnych zarzutów”.

Szef NIK stwierdził, że jego zadaniem jako prezesa Izby jest stanie na straży niezależności tej instytucji i w związku z tym nie może dopuścić do sytuacji, w których „przedstawiciel jednej z instytucji podlegających kontroli w sposób bezprawny wywiera wpływ na czynności organu kontroli ustanowionego przepisami Konstytucji, a także pomawia konkretną osobę o takie postępowanie i właściwości, które mogą poniżyć go w oczach opinii publicznej oraz podległych pracowników”.

Marian Banaś dodał, że sala naruszeń jet na tyle duża, że niezbędnym stało się podjęcie „stanowczych działań w celu obrony niezależności Najwyższej Izby Kontroli, przy pełnej świadomości uwarunkowań politycznych i prawnych zależności organu, do którego Prezes Najwyższej Izby Kontroli zwrócił się o udzielenie ochrony prawnej”.
Źródło info i foto: polskatimes.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *