Synobójca z Jelcza-Laskowic skazany na dożywocie

Dożywocie dla Andrzeja K. za zastrzelenie syna w 2021 roku w Jelczu Laskowicach na Dolnym Śląsku. Tak wyrok zapadł dziś we wrocławskim sądzie. Do rodzinnej tragedii w Jelczu Laskowicach doszło 11 stycznia 2021 roku. Andrzej K. zastrzelił swojego syna w hurtowni, gdzie ten pracował. Oddał jeden strzał z rewolweru czarnoprochowego w tył głowy 37-latka. Po wszystkim ojciec sam się okaleczył. 68-latek usłyszał zarzut zabójstwa. Przyznał się do winy. Jako motyw działania wskazał sprawy ekonomiczne. Ustalono, że mężczyzna wcześniej przygotowywał się do zbrodni. Wrocławski sąd nie miał żadnych wątpliwości co do tego, że oskarżony zabił. Skazał go na dożywocie. Zasądził też w sumie 150 tysięcy złotych zadośćuczynienia rodzinie zastrzelonego. Chodzi między innymi o partnerkę i syna ofiary.

Dzisiejszy wyrok nie jest prawomocny.
Źródło info i foto: RMF24.pl

Podsumowanie 2021 przez CBŚP. Rekordy przejętych narkotyków, broni i papierosów

Rok 2021 to niewątpliwie rekordowy i imponujący rok pod względem efektów pracy, ale to także kolejny rok nacechowany pandemicznymi trudnościami i bardzo ciężką służbą policjantów CBŚP. Przejęcie ponad 11,3 ton narkotyków, 760 jednostek broni palnej, ponad 280 mln szt. papierosów, przeszło 541 ton tytoniu, zabezpieczenie ponad 704 mln zł mienia należącego do podejrzanych czy zlikwidowanie 40 laboratoriów narkotyków syntetycznych, 19 fabryk papierosów, 16 wytwórni krajanki tytoniowej i 43 plantacje konopi indyjskich, to tylko niektóre efekty pracy policjantów CBŚP, często we współpracy z polskimi i zagranicznymi partnerami.

Policjanci CBŚP w 2021 roku, często przy wsparciu czy we współpracy z polskimi i zagranicznymi instytucjami i służbami, doprowadzili do zebrania materiału procesowego pozwalającego na przedstawienie zarzutów prawie 3,8 tys. osobom (2020 r. – ponad 3,2 tys.). Znacznie ponad połowa podejrzanych tj. prawie 2,2 tys. (2020 r. – ponad 1,8 tys.) usłyszała zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, a 206 osób zarzuty kierowania takimi grupami (2020 r. – 172).

Skuteczna walka ze zorganizowaną przestępczością miała również wymiar w likwidacji zaplecza finansowego grup przestępczych i zabezpieczania majątków na poczet przyszłych kar. 2021 rok był kolejnym rekordowym rokiem pod względem zabezpieczenia mienia należącego do podejrzanych. W minionym roku zabezpieczono majątek w wysokości ponad 704 mln zł (2020 r. – ponad 700 mln zł). Ponad trzykrotnie wzrosła kwota odzyskanego mienie pochodzącego z działalności przestępczej gangów, w 2021 roku odzyskano prawie 78 mln zł (2020 r. – ponad 21 mln zł).

Dzięki działaniom policjantów CBŚP na czarny rynek nie trafiło łącznie ponad 11,3 ton narkotyków (2020 – ponad 10 ton). Działania wymierzone w zwalczanie przestępczości narkotykowej były prowadzone nie tylko na terenie Polski, ale także poza granicami kraju, gdzie przejęto ponad 5,3 tony narkotyków (2020 r. – ponad 4 tony). W trakcie prowadzonych czynności, zabezpieczano środki odurzające i psychotropowe, ale także duże ilości prekursorów, co zapobiegło wyprodukowaniu kolejnych narkotyków. Podczas przeprowadzonych działań zlikwidowano 40 laboratoriów narkotyków syntetycznych (2020 – 31) oraz 43 plantacje konopi (2020 r. – 75). Warto zaznaczyć, że ubiegły rok to także kolejny rok dużego wzrostu zabezpieczonych dopalaczy, których łączna masa wyniosła ponad 2 tony (2020 r. – ponad 900 kg).

Funkcjonariusze CBŚP prowadzili także zdecydowane działania mające na celu zwalczanie przestępczości tytoniowej. Dzięki dobremu rozpoznaniu środowiska przestępczego, działającego coraz częściej także w tej dziedzinie na arenie międzynarodowej, zlikwidowano 19 fabryk papierosów (2020 r. – 20), jak również 16 wytwórni krajanki tytoniowej (2020 r. – 14). Miniony rok był rekordowy pod względem wyeliminowania nielegalnych papierosów z rynku oraz zabezpieczenia tytoniu. Łącznie przejęto ponad 280 mln szt. papierosów (2020 r. – ponad 190 mln szt.) oraz ponad 541 ton tytoniu (2020 r. – ponad 306 ton).

Do sukcesów Centralnego Biura Śledczego Policji w roku 2021 roku należy zaliczyć również wyeliminowanie z rynku 760 jednostek broni palnej, przy czym w 2020 roku przejęto 370 jednostek broni.

Osiągnięte wyniki oraz przeprowadzone akcje były możliwe także dzięki współpracy CBŚP z prokuratorami, policjantami Komend Wojewódzkich Policji, Strażą Graniczną, Krajową Administracją Skarbową, Głównym Inspektoratem Sanitarnym, Generalnym Inspektorem Informacji Finansowej i innymi polskimi służbami i instytucjami. Na szczególną uwagę zasługuje szeroko prowadzona przez CBŚP ścisła współpraca międzynarodowa ze służbami wielu krajów, często przy wsparciu Europolu, Eurojustu czy Olafu.

Miniony rok, to już drugi rok pandemii, która nie ominęła także policjantów CBŚP. Pomimo wielu trudności związanych z codziennym funkcjonowaniem ubiegły rok pokazał, że funkcjonariusze CBŚP potrafili szybko zaadaptować się do otaczającej ich rzeczywistości i skutecznie wypełniać powierzone im zadania.
Źródło info i foto: Policja.pl

Policja podsumowała miniony rok pod kątem wypadków

W ciągu ostatnich 12 miesięcy doszło do niemal 23 tysięcy wypadków, w których zginęło ponad 2,2 tys. osób, a ponad 26,4 tys. zostało rannych – poinformował kom. Robert Opas z Biura Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji. Komisarz Robert Opas przekazał wstępne dane gromadzone przez policję dotyczące wypadków na polskich drogach w 2021 roku. – Na dane ostateczne należy jeszcze poczekać do czasu publikacji raportu „wypadki drogowe w Polsce 2022 r.” corocznie wydawanego w lutym przez Biuro Ruchu Drogowego KGP – tłumaczył policjant.

Według danych KGP w ciągu ostatnich 12 miesięcy doszło do 22 802 wypadków oraz 420 627 kolizji drogowych. W zdarzeniach tych zginęło 2 233 osób, a 26 413 osób zostało rannych. – To o 738 wypadków drogowych mniej niż w roku 2020, a w stosunku do 2019 roku było ich mniej o 7 486. Liczba ofiar wypadków śmiertelnych jest niższa o 258 w porównaniu z 2020 i o 676 mniej w porównaniu z 2019, a rannych o 50 mniej niż w 2020 (2019 – o 9 064) – wyliczył.

– W ujęciu rocznym spadła też liczba wypadków z udziałem pieszych. Odnotowano ich 4 725 czyli mniej o 510 niż w roku 2020 oraz o 2 269 niż w roku 2019. W skutek tych wypadków zginęło 515 pieszych, mniej niż roku temu o 115 i o 272 mniej niż w 2019 roku. Istotnie zmniejszyła się liczba wypadków na przejściach dla pieszych (2362 – w roku 2020 było ich 353 więcej, w 2019 – 1142 więcej) – podał.

– Służba policjantów i działania innych instytucji zaangażowanych w bezpieczeństwo ruchu drogowego jest skierowana, aby w jak największym stopniu zwiększyć bezpieczeństwo na drogach. Należy jednak pamiętać, że coroczne statystyki wskazują, iż wśród czynników mających decydujący wpływ na bezpieczeństwo ruchu drogowego (człowiek – droga – pojazd jako czynnik sprawczy wypadków), na pierwsze miejsce zdecydowanie wysuwa się człowiek. To właśnie zachowanie się poszczególnych grup użytkowników dróg, generalnie wpływa na powstawanie wypadków drogowych – powiedział.

– Inne czynniki mają mniejsze znaczenie. Dziękując kierowcom, którzy jeżdża po polskich drogach w sposób rozsądny i zgodny z przepisami mamy nadzieje, że znowelizowane przepisy Ustawy Prawa o Ruchu Drogowym przyczynią się do zmniejszenia się liczby najtragiczniejszych zdarzeń także w roku 2022 – dodał komisarz Opas.
Źródło info i foto: polsatnews.pl