Nowe dokumenty Edwarda Snowdena

Nowe rewelacje Edwarda Snowdena. Z jego dokumentów wynika, ze amerykański wywiad włamał się do wewnętrznej sieci ONZ i podsłuchiwał wideokonferencje najważniejszych ludzi światowej organizacji. Amerykańskie służby specjalne inwigilowały nie tylko Unię Europejską, ale też Organizację Narodów Zjednoczonych – informuje niemiecki tygodnik „Der Spiegel”. Gazeta powołuje się na dokumenty ujawnione przez Edwarda Snowdena. Pracownicy amerykańskiej Agencji Bezpieczeństwa Narodowego mieli włamać się do wewnętrznej sieci ONZ wykorzystywanej do prowadzenia wideokonferencji. „Der Spiegel” przypomina, że Amerykanie złamali w ten sposób umowę z ONZ, która zabrania jakichkolwiek tajnych operacji wymierzonych w organizację. Żródło info i foto: Dziennik.pl

„MI5 podłuchiwał polityków na G20”

Brytyjskie służby specjalne w tarapatach. Jak pisze gazeta „The Guardian”, brytyjski wywiad podsłuchiwał i nagrywał zagranicznych polityków i urzędników, którzy brali udział w dwóch spotkaniach grupy G 20 w Londynie w 2009 roku. Monitorowano nie tylko rozmowy telefoniczne, ale i maile. „The Guardian” opiera swoje rewelacje na wyznaniach Edwarda Snowdena – analityka, który ujawnił zawrotny zasięg inwigilacji elektronicznej prowadzonej na całym świecie przez amerykańską Narodową Agencję Bezpieczeństwa. Brytyjski monitoring miał być prowadzony przez agencję podległą wywiadowi MI5, której działania zatwierdzał rząd ówczesnego premiera Gordona Browna. Żródło info i foto: Dziennik.pl

Szef specsłużby szpiegował dziennikarza?

Francuski minister spraw wewnętrznych Claude Gueant odrzucił we wtorek żądania opozycji, która domaga się dymisji szefa kontrwywiadu Bernarda Squarciniego. Ten ostatni został oskarżony przez organy śledcze o szpiegowanie dziennikarzy „Le Monde”. W poniedziałek prowadzący dochodzenie w tej sprawie sędzia śledczy postawił Squarciniemu wstępne zarzuty w związku z przechwyceniem przez jego podwładnych billingów telefonicznych jednego z dziennikarzy „Le Monde”. Szef nadzorującej kontrwywiad Centralnej Dyrekcji Informacji Wewnętrznej (DCRI) jest oskarżony o bezprawne gromadzenie danych i złamanie prawa o ochronie dziennikarskich źródeł informacji. Żródło info i foto: Dziennik.pl